Friday, 5 February 2016

Surah 16 (101~110)

An-Nahl, dari ayat 101~110;  


101. Dan apabila kami tukarkan satu ayat ditempat satu ayat sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang ia turunkan, mereka berkata “sesungguhnya engkau ini tidak lain, melainkan tukang ada-adakan”, bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

102. Katakan lah; “diturunkan dia oleh roh yang suci dari Tuhan mu dengan membawa kebenaran, buat menguatkan orang-orang yang beriman, dan sebagai satu petunjuk dan khabar senang bagi muslimin”.

103. Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahawa mereka berkata; “hanya manusia yang mengajarnya, pada hal bahasa orang yang mereka condong kepadanya itu, bahasa asing, sedangkan ini bahasa Arab yang terang.

104. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak akan Allah pimpin mereka dan adalah bagi mereka azab yang pedih.

105. Tidak mengada-adakan  dusta itu melainkan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merekalah orang-orang yang berdusta.

106. ialah siapa yang tidak percaya kepada Allah sesudah beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap dengan keimanan, tetapi barang siapa terbuka hatinya dengan  kekufuran, maka atas merekalah kemarahan dari Allah dan bagi merekalah azab yang besar.

107. Yang demikian itu, lantaran mereka suka kepada penghidupan dunia lebih daripada akhirat, dan lantaran sesungguhnya Allah tidak memimpin kaum yang kafir.

108. Merekalah orang-orang yang Allah tanda atas hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan  penglihatan-penglihatan mereka, dan mereka lah orang-orang yang lalai.

109. Tidak syak, bahawa  mereka diakhirat ialah orang-orang yang rugi.

110. Kemudian, sesungguhnya Tuhan mu terhadap orang-orang yang berhijrah, sesudah mereka diberi percubaan, kemudian mereka bersungguh-sungguh dan sabar, sesungguhnya Tuhan mu, sesudah itu, adalah pengampun, penyayang.Following Twitter,
[] https://twitter.com/LamRosyam/status/695771661870563329


.

No comments:

Post a Comment